Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Galeri 22 olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.

Galeri 22 ; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz üyelik başvurunuz da belirttiğiniz muhtemel, ad soyad, tc kimlik no, telefon numarası, e-posta adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmayan ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda korunması, muhafaza edilmesi, başka şahıslarla paylaşılmaması, gerektiğinde silinmesi/imha edilmesi hususunda sorumlu ve yetkilidir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Galeri 22 tarafından sunulan eser ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, eserlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi için kullanılabilir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; hiçbir sebepten dolayı(Kamu kuruluşlarının adli nedenlerle ve resmi kurumlar aracılığıyla talepleri haricinde), hiçbir kuruluş ve kurumla paylaşılmamaktadır.

C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Galeri 22 olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla kullanmaktayız.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Galeri 22 aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK’nun 7. maddesi uyarınca, bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

GENEL BİLGİ

1- Siteye kayıt olurken verilen bilgilerin doğruluğu kabul edilir.

2- Adres, Telefon ve kayıt bilgileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu bilgiler tamamıyla sizinle irtibata geçebilmek, müzayede zamanları size bildirmek ve fatura-irsaliye işlemleri için kullanılmaktadır.

3- Siteye bilerek ve isteyerek farklı kimliklerle kayıt olunması, kötü niyet çerçevesinde kullanılması halinde Galeri 22’nin anlaşmalı avukatları aracılığı ile hukuki yaptırımlar bulunmaktadır.