Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.galeri22.com.tr web sitesini ziyaret ederek veya Galeri 22 üyesi olarak, Galeri 22 web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Galeri 22 web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. 

Galeri 22 kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Galeri 22 üyeliğini bitirebilirler ve/veya www.galeri22.com.tr web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler.  

1. www.galeri22.com.tr hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

2. www.galeri22.com.tr  web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Galeri 22’ye aittir. www.galeri22.com.tr  kullanıcıları ve üyeleri, www.galeri22.com.tr  web sayfasını veya içindekileri izlemek veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Galeri 22’ye açık ve yazılı iznini almadan içerik kullanmayacaklarını ve kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler. 

3. www.galeri22.com.tr  kullanıcıları ve üyeleri, www.galeri22.com.tr  web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Galeri 22’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir. 

4. Galeri 22  kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla www.galeri22.com.tr  web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. www.galeri22.com.tr  kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Galeri 22’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir. 

5. www.galeri22.com.tr  kullanıcıları ve üyelerinin, www.galeri22.com.tr  web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Galeri 22’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Galeri 22’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır. 

6. www.galeri22.com.tr  kullanıcıları ve üyelerinin, www.galeri22.com.tr  web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler. 

7. www.galeri22.com.tr üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Galeri 22’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. www.galeri22.com.tr üyelerinin www.galeri22.com.tr üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. 

8. Galeri 22’nin her zaman, tek taraflı olarak www.galeri22.com.tr web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. 

9. Galeri 22, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 

10. Galeri 22 kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya üyeliğinin www.galeri22.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. 

11. www.galeri22.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, www.galeri22.com.tr web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla eser/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. 

12. Galeri 22, www.galeri22.com.tr üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. 

13. Galeri 22, www.galeri22.com.tr kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.galeri22.com.tr bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir. 

14. www.galeri22.com.tr üyeleri, kişisel üyelik sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Galeri 22 tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır

15. Galeri 22,  kullanıcıları ve üyelerinin, www.galeri22.com.tr web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. 

16. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden www.galeri22.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar.

17. Mesafeli satış sözleşmesine konu eserler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir eser için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ile ilgili esere/eserlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

18. Sözleşme konusu eser, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Galeri 22 sorumlu tutulamaz.

19. Kargo firmasının, eseri alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen eserin alıcıya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Galeri 22 sorumlu tutulamaz.

20. Alıcı, eserleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve eğer kargo ile teslimat tercih edildiyse eserlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde tutanak tutturmakla sorumludur.

21. Alıcı satış bedelinin tamamını ödediği anda Galeri 22’nin eseri teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle eserin/eserlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Galeri 22 eserin/eserlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

22. Mesafeli satış sözleşmesine konu eserin ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da eserin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, alıcıya aittir.

23. Alıcı ve Galeri 22 işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli ad olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

24. Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

25. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı ergenler Galeri 22’den alışveriş yapamaz.

26. www.galeri22.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, www.galeri22.com.tr web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İzmir Mahkemeleri’nin olası itilaflar karşısında yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

27. www.galeri22.com.tr sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşme bazlı ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz Galeri 22 ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki ret bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (ret) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü eser ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Galeri 22’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.

İPTAL ve İADE KOŞULLARI:

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları eserin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Satın alınan her bir eser, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde eser teslim edilmez ise Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

4.Satın alınan eserler, eksiksiz ve müzayedelerimizde belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa sertifikaları ile birlikte teslim edilmek zorundadır. 

5.Satın alınan eserin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 7 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ESERİN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

6.Alıcı, satın aldığı eser bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının eseri teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

7.Eser teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan eser bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Galeri 22’ye ödenmez ise, Alıcı eseri iade etmekle yükümlüdür.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ESER SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eser süresinde teslim edilemez ise, durum alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcının tercih durumuna göre iptal işlemi gerçekleşirse eserin ücreti iade edilir.